Home Run

Slávne baseballové eso sa z dôvodu zneužívania návykových látok dostane do liečebne vo svojom malom rodnom meste, kde sa snaží nájsť novú nádej pre život. Využije svoje skúsenosti a bohatú minulosť a získa post trénera malej a nie veľmi úspešnej miestnej ligy. Popritom sa snaží zblížiť so svojou láskou z mladosti a navždy sa zbaviť závislosti s pomocou skupiny ľudí, ktorí majú podobné problémy ako on sám.