Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Broken Hearted (TV film)

Poté, co ženu opustí milý, její ztýranou myslí letí sen všech zlomených srdcí… Psychedelickým muzikálem nás provází zádumčivé tóny Angela Badalamentiho, subtilní texty Davida Lynche a magicky něžný hlas Julee Cruise.
)