Lovci a oběti

Každá generace má svůj kultovní film. Tedy skoro každá. Na jednu se možná zapomnělo… Na děti, jež rodiče přivedli do světa, se kterým neměli žádnou zkušenost. Sami byli vychováni socialistickým školstvím a pionýrskými tábory a nyní musí vychovávat své děti v divokém mafiánském kapitalismu. Rady, které jim mohou dát, jsou nanic, protože o světě, kam děti vypouští, ví vlastně prd. A tak tu stojí skoro na vlastních nohou mladí, co se musí se vším poprat sami. A není to jednoduchý
boj, je to boj o život. A na každém kroku záleží, jediné klopýtnutí může rozhodnout, jestli budete patřit mezi Lovce nebo oběti.

Společnost NERO Production přichází s generačním filmem Lovci a oběti, který nemá větší ambice, než vyprávět reálné příběhy mladých lidí, kteří se rozhodují, co udělají se svým životem. Nikam ovšem nespěchají a tak zatím přežívají v duchu hesla „sex, drogy, rockenroll“. Tedy jen do chvíle, než to za ně rozhodne někdo jiný. V tu chvíli začíná běh o život.