Small Island (TV film)

V roku 1939 je inteligentná a ambiciózna Hortense vychovávaná na Jamajke rodinou charizmatického, slobodomyseľného Michaela, ktorý sa po vypuknutí vojny pripojí k letectvu a odchádza do Anglicka. Hortense si želá znovu vidieť Michaela, ale domnieva sa, že život v Británii jej ponúka viac príležitostí. Keď príde do Londýna v roku 1948, je veľmi sklamaná z jednej izby, v ktorej musia žiť, a z rasovej intolerancie pretrvávajúcej v krajine…