Geliebter Johann geliebte Anna (TV film)

On je bratrem vládnoucího rakouského císaře a ona dcerou poštmistra. Milenecký pár, který nemůže být rozdílnější. Od císaře až po posledního člověka z lidu nikdo nevěří lásce mezi mladou dívkou a výrazně starším arcivévodou. Přes všechen odpor a navzdory všem potížím nakonec zvítězí láska a důvěra nad politickými vlivy a společenskými konvencemi. Ke 150. výročí smrti arcivévody Johana uvedl autor a režisér Julian Pösler v televizním filmu tento výjimečný příběh lásky mezi arcivévodou Johannem a Annou Plochl.