Mobbing (TV film)

Anja žije v šťastnom manželstve s Joeom. Majú dve krásne deti, mnoho priateľov, pekný dom a stály príjem. Keď Joe dostane v práci nového nadriadeného, všetko sa začne meniť. Joe má vo svojom zamestnaní stále menej a menej zodpovednosti, nakoniec vykonáva už len podradné práce. Kolegovia sa od neho odvracajú a stres z práce začína ovplyvňovať aj jeho rodinný život. Anja robí všetko preto, aby svoju rodinu zachránila, ale jedného dňa Joea prepustia z práce…