Odporná hra

Skupina mladých lidí je uvězněna v neznámém domě. To pravé napětí se však rozpoutá až ve chvíli, kdy se spustí video a informuje všechny přítomné o tom, že jim bude umožněno uniknout, zapojí-li se do sadistických a masochistických her…
Skupinka přátel se rozhodne zastavit stopařce. Ukáže se však, že to nebyl zrovna nejlepší nápad, neboť tato žena posléze všechny zúčastněné omámí plynem. Ti po následném procitnutí zjistí, že jim byly na lebky implantovány nádobky, které se samozřejmě nedají odstranit bez fatálních následků. Usměvavá a profesionálně vyhlížející žena jim poté z televizní obrazovky oznámí, že mají dvaadvacet hodin na to, aby naplnili lahvičky určeným množstvím mozkové tekutiny, kterou tělo produkuje pouze v případě extrémní bolesti. Čas kvapí a oni se společně s další skupinou nešťastníků podrobených stejnému testu rozhodnou spolupracovat a sdílet tak břemeno onoho bolestivého cíle.