Zneužití moci

Právnička sa mení na súkromnú vyšetrovateľku, aby zistila pravdu, či jej manžel – lekár zavinil smrť pacienta.Už vyše dvoch rokov uplynulo od chvíle, keď na operačnom stole zomrel malý pacient na následky operačnej chyby. Šéf operačného tímu, Dr. Garrett, odvtedy nie je schopný vykonávať svoje povolanie, ustavične sa obviňuje, že zavinil smrť dieťaťa. Keďže nepracuje, celý chod domácnosti zabezpečuje jeho manželka, právnička Beth. A práve na ňu sa obráti sestra Ellen z bývalého Kenovho tímu, aby ju zastupovala v súdnom procese proti nemocnici, ktorá ju prepustila za nesprávny postup pri ošetrovaní s následkom smrti pacienta, Beth prípad prevezme. Najprv zistí, že Ken mal s Ellen intímny vzťah, neskôr však dospeje k niečomu oveľa horšiemu – celý rad čudných náhod v nej vzbudí podozrenie, že klientka nie je nevinná, ale je vrahyňa! Je možné, že aj pred dvoma rokmi bola Ellen na vine, a zabila pacienta, aby sa pomstila Kenovi, ktorý sa s ňou rozišiel?